Schorzenia i terapieGarbniki w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych

Garbniki w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych

Garbniki to bezazotowe substancje naturalne o dużej masie cząsteczkowej (500-3000), rozpuszczalne w wodzie, mające charakter polifenoli, zawierające liczne grupy hydroksylowe. Mają właściwości tworzenia trwałych połączeń z białkami, polisacharydami i innymi mikrocząsteczkami. Różnią się budową i wrażliwością na hydrolizę. To grupa heterogenna, obejmująca związki o różnej budowie. Nazwane tak zostały pod koniec XVIII wieku, przez francuskiego chemika Josepha Louisa Prousta. Mają zdolność garbowania surowej skóry na skórę przemysłową. Dla zastosowania w leczeniu ważna jest jest ich zdolność do hydrolizy.

Podział

Ze względu na budowę chemiczną można garbniki podzielić na: hydrolizujace (galotaniny), częściowo hydrolizujące (elagenowe) i garbniki skondensowane (niehydrolizujące) pochodne katechiny biogenetycznie spokrewnione z biosyntezą flawonoidów drogą biogenetyczną poprzez kwas szikimowy, aromatyzację pierścienia benzenowego z jednostek malonowych.

Bezpośrednim prekursorem garbników skondensowanych są leukoantocjanidyny, które przez utlenianie mogą dawać antocjany lub garbniki. Proces polimeryzacji jest spontanicznym procesem enzymatycznym prowadzącym do wytworzenia garbników skondensowanych – polimerów o masie cząsteczkowej powyżej 3000. Jego dalsza polimeryzacja prowadzi do powstawania flobafenów – nierozpuszczalnych w wodzie, o czerwonawym zabarwieniu, nie mających już właściwości modyfikowania struktury przestrzennej białek, polisacharydów – glikoprotein, glikolipidów – receptorów lub ich ligandów. To ważny dla ekosystemów i wyboru surowca do terapii proces przemiany garbników, o którym powinniśmy pamiętać aby skutecznie zastosować je w terapii.

Gdyby aktywne garbniki nie ulegały szybkim przemianom do nieaktywnych, wytrącających się z roztworów wodnych i podlegających biotransformacji przez drobnoustroje, to organizacja ekosystemów jaką znamy musiałaby być inna. Flobafeny, jasnobrązowoczerwonawe związki, wnoszą piękną jesienną kolorystykę ekosystemów.

Garbniki niehydrolizujące, pochodne katechiny (często określane jako proantocjanidyny) są prekursorami barwnych antocyjanów. Częściej spotykane są proantocjanidyny typu B, w których cząsteczki katechiny lub epikatechiny połączone są wiązaniem c4-c8 i rzadziej spotykane Typu A z dodatkowym wiązaniem poprzez atom tlenu c2-o-c7 określanych jako skompleksowane występujące w herbacie (to połączenia katechiny i gallokatechiny) lub ich form izomerycznych epikatechiny i epigalokatechiny z kwasem galusowym.

Garbniki są gromadzone w korach dębów, wierzb, świerków, w korzeniach i kłączach np. rdestu wężownika (Bistortae rhizoma), pięciornika (Tormentillae rhizoma), rzewienia (Rheum), w liściach krzewinek rodziny Ericacae Vaccinium, mącznicy Arctostaphylos uva ursi. Często występują obok olejków eterycznych w liściach: Salviae folium, Menthae piperitae folium, Milleofolii herba, Thymi herba.

Surowce farmakognostyczne

Zastosowanie w leczeniu garbnikami mają liczne surowce farmakognostyczne. W mojej praktyce najczęściej stosuję: Quercus cortex, Tormentillae rhizoma, Rubi fruticosi folium, Myrtilli fructus, Salviae folium, Menthae folium, Myrtilli folium, Salicis cortex, Theae folium.

Garbniki mają właściwości tworzenia trwałych połączeń z białkami i polisacharydami, glikoproteinami, glikolipidami modyfikując ich strukturę przestrzenną zmieniając w ten sposób ich właściwości biologiczne. Zastosowane umiejętnie, nawet w małych stężeniach – nie garbujących, wpływają na strukturę przestrzenną i właściwości biologiczne cząsteczek odgrywających kluczowe role w procesach bioinformatycznych receptorów i ich ligandów, toksyn, ksenobiotyków. Umiejętnie zastosowane aktywne garbniki katechinowe umożliwiają zahamowanie błędnego koła patologii wielu przewlekłych stanów zapalnych, co dane jest mi obserwować w mojej praktyce lekarskiej. Garbniki katechinowe, umiejętnie zastosowane w profilaktyce i leczeniu przewlekłych stanów zapalnych śluzówek przewodu pokarmowego, układu oddechowego, dróg moczowych, rodnych i skóry, mogą pomóc w efektywnej profilaktyce i leczeniu schorzeń cywilizacyjnych, wiążąc toksyny środowiska zjadane z pokarmem, zmniejszając namnażanie i ograniczając niszczące dla śluzówki jelit oddziaływanie flory patogennej w coraz częściej obserwowanej dysbiozie jelit i mniejszych nisz ekologicznych naszego ciała.

Garbniki mogą zachować prawidłową szczelność śluzówek, zapewnić właściwą prezentację antygenów środowiskowych, funkcję układu MALT i całego układu immunologicznego oraz pozostałych układów adaptogennych (nerwowego, krążenia, endokrynnego). Garbniki stosowane profilaktycznie – w połączeniu z dietą prebiotyczną, mogą chronić nas przed biegunką podróżnych, destruktywną dysbiozą przewodu pokarmowego i jej następstwami (endotoksemią), przewlekłymi stanami zapalnymi prowadzącymi do chorób cywilizacyjnych (miażdżycy, nowotworów, chorób z autoimmunoagresji), alergii, zaburzeń metabolicznych, dysfunkcji układów adaptogennych.

Garbniki umiejętnie zastosowane zmniejszają możliwość powstawania przewlekłych stanów zapalnych jamy ustnej (paradontozy), mogą skutecznie kontrolować rozwój patogenów bakteryjnych Porphyromonas, Prevotella, Tanerella i być pomocne w kontrolowaniu RZS i innych chorób z autoimmunoagresji.

Leczenie chorób przewlekłych

Garbniki zastosowane w nieswoistych zapaleniach jelit (NZJ) colitis ulcerosa, chorobie Leśniowskiego-Crohna, nawrotowych trudnych do leczenia zakażeniach dróg moczowych i rodnych (Bacterial Vaginosis) przynoszą wymierne korzyści – pozwalają na zmniejszenie dawek leków, a w wielu przypadkach mogą być jedynym potrzebnym lekiem. Mają możliwość tworzenia trwałych kompleksów z wieloma substancjami co wynika z ich budowy i aktywności chemicznej, dlatego są odtrutką dla wielu toksyn, które zjadane z żywnością niszczą nasz organizm. Znane są kompleksowe połączenia garbników z alkaloidami, metalami ciężkimi i wieloma ksenobiotykami niszczącymi nasz genom – programującymi nas i nasze przyszłe pokolenia do chorób pogarszających i skracających nasze życie. Ciągle pozytywnie doświadczam niezwykłego unikalnego działania garbników niehydrolizujących i flawonoidów w leczeniu przewlekłych chorób środowiskowych.

W farmakognozji garbniki zaliczane są do metabolitów wtórnych, co mogłoby sugerować ich niewielkie wtórne znaczenie, ale dla rozwoju i wzrastania ekosystemów i programowania ich do zdrowia mają, wydaje się, kluczowe znaczenie. Garbniki katechinowe, właściwie zastosowane w leczeniu przewlekłych, opornych na antybiotyki zakażeń skory kości, błon śluzowych (MDR!), nieswoistych zapaleń jelit, Helicobacter pylori, destruktywnej dysbiozy przewodu pokarmowego, nawrotowych infekcji układu moczowego i rodnego u kobiet, dają możliwość powrotu do zdrowia tych przewlekle leczonych i chorujących pacjentów – o czym wielokrotnie pisałem na łamach Panacei.

Garbniki są bardzo rozpowszechnione jako składniki soku komórkowego wielu gatunków roślin nasiennych z klasy dwuliściennych oraz nagozalążkowych. U jednoliściennych i zarodnikowych występują rzadko.

W profilaktyce

Eradykacja lub ograniczenie aktywności dostępnych dla garbników ognisk stanów zapalnych generujących danger signal daje możliwość kontrolowania procesów z autoimmunoagresji, właściwej reakcji na antygeny środowiskowe, tolerancji i kontroli odczynów alergicznych – zapewnia prawidłowe funkcje układu MALT (układ immunologiczny wydzielniczy). Garbniki stosowane profilaktycznie mają możliwość chelatowania toksyn egzo i endogennych przewodu pokarmowego, chronią naszą wątrobę, układ limfatyczny, szpik kostny (nasz genom!). Garbniki stosowane dla eradykacji lub ograniczenia przewlekłych stanów zapalnych można zastosować dla zapobiegania i zahamowania postępu procesów zwyrodnieniowych, neurodegeneracyjnych, przewlekłych zapaleń naczyń (miażdżycy). Kontrolując dysbiozę dróg rodnych (BV) i jej następstwa dla zdrowia kobiet, płodności i rozwoju dziecka, mogą wpływać na kształtowanie kondycji biologicznej przyszłych pokoleń.

W przypadku choroby powinniśmy poszukiwać środowiskowych przyczyn aby jej umiejętnie zapobiegać, bowiem każda choroba ma swoją przyczynę środowiskową, nawet jeżeli jej nie potrafimy zdefiniować.

Uzupełnienie antybiotykoterapii

W leczeniu przetok okołoodbytniczych, przewlekłych zakażeń skory i kości bakteriami MDR, garbniki mogą być skutecznymi, naturalnymi i jedynymi potrzebnymi lekami, które mogą opanować te zakażenia (przewlekłe stany zapalne).

W mojej wieloletniej praktyce wielokrotnie doświadczam wyleczenia ognisk przewlekłych zakażeń nie reagujących na znane nam antybiotyki za pomocą odpowiednio zastosowanych ziół o znanym potencjale garbnikowym. Jestem przekonany, że garbniki stosowane profilaktycznie w szpitalach domach opieki społecznej jako dodatek do diety, stosowane w profilaktycznej pielęgnacji skóry i śluzówek, mogą znacznie ograniczyć możliwość zakażeń szpitalnych, po szpitalną dysbiozę jelitową, powikłania po antybiotykoterapii, chemioterapii i lekach biologicznych. Właściwie zastosowane profilaktycznie w czasie antybiotykoterapii, mogą znacznie ograniczyć powikłania jelitowe i immunologiczne u tych chorych. Stosowane miejscowo, w postaci płukanek lub inhalacji, mogą być zastosowane do profilaktyki i leczenia zakażeń wirusowych, bakteryjnych, grzybiczych czy pasożytniczych.

Garbniki to niezwykły, cenny dar natury, który umiejętnie zastosowany może pomóc w programowaniu nas i naszych rodzin do przetrwania w dobrostanie fizycznym i psychicznym, może przyczynić się do zachowania naszego genomu w dobrym stanie tak, aby było możliwe przekazanie go na kolejne zdrowe, twórcze pokolenia co jest naszym moralnym obowiązkiem. W zdrowym ekosystemie, z prawidłową ekspresję aktywnych czynników farmakognostycznych – w tym garbników katechinowych i flawonoidów, znajdują się naturalne leki mogące nas chronić przed chorobami cywilizacyjnymi. Pogłębiajmy wiedzę o ekosystemach, które zamieszkujemy. Starajmy się przebywać w zdrowych ekosystemach o dużym potencjale bioróżnorodności metagenomu i czerpać z nich żywność aby programować się epigenetycznie do zdrowia.

Powinniśmy wykorzystywać naturalne leki, w tym garbniki i flawonoidy, które – stosowane samodzielnie lub jako leki wspomagające leczenie farmakologiczne, przynoszą wiele korzyści dla zdrowia, dla naszego godnego trwania w zdrowiu i wzrastania, do programowania nas i naszych przyszłych pokoleń do twórczego, godnego życia.

Autor

  • lek. med. Tadeusz Liczko

    Lek. med. Tadeusz Liczko ukończył Śląską Akademię Medyczną (1983). Prowadzi gabinety lekarza rodzinnego i flebologiczny w Naprawie (od 2000). Jest znany jako specjalista od trudno gojących się ran nóg i obrzęków. Zajmuje się też kompresjoterapią, immunologią i nietolerancjami pokarmowymi, zasadami optymalnego biologicznie żywienia chorych, zapobieganiem schorzeniom, wykorzystaniem potencjału biologicznego pacjentów, poszukiwaniem środowiskowych przyczyn chorób.

    Pokaż wszystkie artykuły

2 KOMENTARZE

  1. Ciekawy i pouczający artykuł o garbnikach , ich działaniu i zastosowaniu.
    Wiadomości przydatne w pracy w aptece a także w domu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Najnowsze

Więcej