Rośliny leczniczeNostrzyk żółty

Nostrzyk żółty

Melilotus officinalis L., herba

1. Nazwa rośliny

Nostrzyk żółty

2. Występowanie

Roślina występuje w Europie, w umiarkowanych strefach Azji, zawleczona w obszarze Morza Śródziemnomorskiego i Ameryce Północnej. W Polsce występuje na niżu.

3. Pokrój rośliny

Łodyga o wysokości do 1-1,5 metra, wzniesiona, naga, natomiast w górnych partiach owłosiona. Liście ogonkowe, 3-listkowe, cienkie odwrotnie podługowatojajowate z drobno ząbkowanym brzegiem i przylistkami. Kwiaty drobne, barwy żółtej zebrane w długoszypułkowe, jednostronne grona zawierające 30-70 kwiatów, osadzone w kątach liści. Owoce w postaci jedno lub dwunasiennych strąków, długości do 4 mm.

4. Część rośliny

Ziele

5. Zbiór

Ziele nostrzyka należy zbierać w okresie kwitnienia i suszyć w warunkach naturalnych (w cieniu i przewiewie) lub suszarniach w temperaturze 35oC.

6. Skład fitochemiczny

Surowiec zawiera związki kumarynowe, w tym około 0,9% kumaryny, melilotynę (0,2%), wolny kwas kumarynowy, dikumarol, flawonoidy, garbniki. W świeżym zielu występują glikozydy kwasów hydroksycynamonowych, które w procesie suszenia przekształcają się w kumarynę.

7. Jakość

Jakość ziela nostrzyka powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom Farmakopei Europejskiej dla tej substancji roślinnej. W celu prawidłowej identyfikacji substancji roślinnej wykonuje się badania makroskopowe i mikroskopowe. Przeprowadza się badanie identyfikujące niektóre składniki rośliny z zastosowaniem cienkowarstwowej chromatografii cieczowej (m. in. kumarynę). Bada się również obecność zanieczyszczeń, stratę masy po suszeniu oraz popiół całkowity. O właściwej jakości ziela nostrzyka świadczy również zawartość kumaryny, na poziomie nie mniej niż 0,3% w wysuszonej substancji roślinnej.

8. Skład jakościowy i ilościowy

Substancja roślinna Nie ma zastosowania Przetwory roślinne a) Rozdrobniona substancja roślinna b) Sproszkowana substancja roślinna c) Wyciąg płynny, stosunek substancji roślinnej do rozpuszczalnika ekstrakcyjnego 1:3, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (v/v), olej rzepakowy

9. Postać farmaceutyczna

Rozdrobniona substancja roślinna w postaci naparu do stosowania doustnego. Sproszkowana substancja roślinna w postaci stałej do stosowania doustnego. Przetwory roślinne w postaci półstałej do stosowania na skórę. Postać farmaceutyczna powinna być opisana pełnym standardowym terminem Farmakopei Europejskiej

10. Wskazania

Wskazanie 1
Tradycyjny roślinny produkt leczniczy łagodzący objawy dyskomfortu i ciężkości nóg związane z niewielkimi zaburzeniami krążenia żylnego. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym w określonych wskazaniach opartych wyłącznie na podstawie długotrwałego zastosowania.
Wskazanie 2
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w leczeniu niewielkich stanów zapalnych skóry. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym w określonych wskazaniach opartych wyłącznie na podstawie długotrwałego zastosowania.

11. Dawkowanie i droga podania

Dorośli i osoby w wieku podeszłym
Wskazanie 1
a) Pojedyncza dawka: Sproszkowana substancja roślinna: 250 mg 3 razy dziennie. Dawka dzienna: 750 mg Wskazanie 2
b) Pojedyncza dawka: Herbata ziołowa: 1,0 – 1,2 g rozdrobnionej substancji roślinnej zalać wrzącą wodą. Przyjmować w postaci naparu ziołowego 2 razy dziennie. Dawka dzienna: 2,0 – 4,0 g
Wskazanie 2
c) Pojedyncza dawka: 3 g płynnego wyciągu w postaci plastra na skórę, na zmienione chorobowo miejsce na skórze. Dawka dzienna: 3,0 – 6,0 g (do dwóch plastrów) Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Czas stosowania:
Wskazanie 1

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Wskazanie 2
Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 1 tydzień podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Droga podania
Wskazanie 1
Podanie doustne.
Wskazanie 2
Podanie doustne.

12. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje aktywną.

13. Specjalne ostrzeżenia i środki

ostrożności dotyczące stosowania Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia nie zostało ustalone z powodu braku odpowiednich danych.
Wskazanie 1
Jeżeli w trakcie stosowania produktu wystąpią objawy zakrzepowego zapalenia żył lub stwardnienia podskórnego, nagły obrzęk jednej lub obu nóg, niewydolność serca lub nerek, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia. Wskazanie 2
W przypadku nasilenia się objawów zapalenia skóry lub wystąpienia objawów infekcji skóry w trakcie stosowania produktu leczniczego należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

14. Interakcje z innymi produktami

leczniczymi i inne rodzaje interakcji Brak doniesień.

15 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i laktacji nie zostało ustalone. Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji. Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

16. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

17. Działania niepożądane

Podanie doustne
Zgłaszano dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Częstotliwość nie jest znana Podanie na skórę
Zgłaszano reakcje alergiczne. Częstotliwość nie jest znana. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, nie wymienionych powyżej, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

18. Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

19. Właściwości farmakodynamiczne

Nie jest wymagane określenie właściwości farmakologicznych.

20. Właściwości farmakokinetyczne

Nie jest wymagane określenie właściwości farmakokinetycznych.

21. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie jest wymagane, chyba że jest to konieczne do bezpiecznego stosowania produktu. Nie przeprowadzono testu dotyczącego toksycznego wpływu na reprodukcję oraz testu dotyczącego rakotwórczości. Nie przeprowadzono odpowiednich testów genotoksyczności.

22. Dane Farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Autor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Najnowsze

Więcej