dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz

1 POSTY
0 KOMENTARZE
dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz - jest naukowcem i nauczycielem akademickim. Od ponad 50 lat pracuje na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie kieruje Katedrą i Zakładem Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Pracownią Farmakologii Behawioralnej. Prowadzi zajęcia z farmakologii dla studentów polskich i zagranicznych. Jest również ekspertem w dziedzinie produktów leczniczych pochodzenia roślinnego i suplementów diety. Współpracuje z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz z Europejską Agencją Leków. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego.