dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz

2 POSTY
0 KOMENTARZE
Ewa Widy-Tyszkiewicz jest farmakologiem i nauczycielem akademickim w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z farmakologii dla studentów polskich i zagranicznych. Prowadziła badania w Katedrze Neurochemii Uniwersytetu McGill w Montrealu w Kanadzie oraz w Instytucie Psychiatrii Biologicznej Sct. Hans Hospital w Roskilde w Danii. Była członkiem EMA HMPC Working Party on Community Monographs and Community List (2006–2021). Jej obszary badawcze obejmują farmakologię, toksykologię, neurobiologię poznawczą i leki pochodzenia roślinnego. https://orcid.org/0000-0002-8465-2959.