prof. dr hab. n. farm. Elżbieta L. Anuszewska

2 POSTY
0 KOMENTARZE
Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Lidia Anuszewska jest kierownikiem Zakładu Biochemii i Biofarmaceutyków w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie. Absolwentka Wydz. Farmaceutycznego AM w Warszawie, dr nauk farm. (1984), dr hab. (1999), profesor (2007). Od 1972 pracuje w Narodowym Instytucie Leków (przedtem Instytut Leków i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego) – kierownik w Zakładzie Leków Witaminowych, od 2003 kierownik Zakładu Biochemii i Biofarmaceutyków. Dorobek naukowy: 115 publikacji i liczne doniesienia zjazdowe z zakresu analizy farmaceutycznej oraz badań nad mechanizmami działania leków i procesami powstawania zmian nowotworowych. Od 1992 członkini i przewodnicząca różnych zespołów, zajmujących się kwalifikacją produktów z pogranicza. Członkini Rady Naukowej w NIL, Komisji Analizy Farmaceutycznej, Komitetu Chemii Analitycznej, PAN, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Europejskiego Towarzystwa Metagenezy Środowiskowej (EEMS), Europejskiego Towarzystwa Hodowli Tkanek (ETCS).