panacea.pl

:: XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
Panacea Nr 3/4 (60/61), lipiec - grudzień 2017, strona: 41


Farmacja w Polsce - perspektywy nauki i zawodu
XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Nod koniec września, w Krakowie odbył się XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, poświęcony Farmacji w Polsce w kontekście perspektyw nauki i zawodu. Obrady prowadzili: przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. Barbara Malawska oraz przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. Włodzimierz Opoka, prof. UJ. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jean Martinez z Uniwersytetu Montpellier, doktora h.c. UJ na temat Acein a New Peptide Exhibiting Dopamine-like Effect by Targeting Brain Angiotensin Converting Enzyme.

W Zjeździe uczestniczyło ponad 400 osób z wydziałów farmacji z całej Polski, dziekani wydziałów lekarskich oraz nauk o zdrowiu. Celem Zjazdu była wymiana doświadczeń, pogłębienie wiedzy i nawiązanie nowych kontaktów, sprzyjających rozwojowi nauk farmaceutycznych.

Obrady obejmowały szeroki zakres zagadnień podjętych w badaniach naukowych w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania stawiane współczesnej farmacji. Zagadnienia zgrupowane były w sesjach tematycznych, prezentujących główne nurty badań nauk farmaceutycznych, takie jak kształcenie w obszarze nauk farmaceutycznych, innowacyjne badania polskich firm farmaceutycznych - komercjalizacja wyników badań, lek syntetyczny - projektowanie i otrzymywanie nowych substancji bioaktywnych, analiza farmaceutyczna i biomedyczna, innowacje technologiczne i analiza postaci leku, praktyka farmaceutyczna, toksykologia - bezpieczeństwo lekowe i środowiskowe, lek pochodzenia naturalnego - postępy fitochemii i fitoterapii, praktyczne aspekty zastosowań farmakokinetyki w terapii i badaniach nad lekiem - farmacja kliniczna, biotechnologia farmaceutyczna z biotechnologią roślin i grzybów wyższych, historia farmacji, opieka farmaceutyczna i prawo farmaceutyczne, bromatologia - żywność i żywienie jako podstawa zdrowia. Na sesji - Lek pochodzenia naturalnego - postępy fitochemii i fitoterapii zostały zaprezentowane bardzo ciekawe wykłady zakresu metod analitycznych stosowanych do oceny jakości surowców roślinnych oraz badań farmakologicznych przedstawiających nowe możliwości wykorzystania roślin w lecznictwie.
Dotychczasowe szeroko prowadzone działania Centrum Fitoterapii w zakresie edukacji i szkoleń ciągłych farmaceutów zostały zauważone przez organizatorów konferencji i przedstawiciele firmy Labofarm zaprezentowali wykład podczas sesji plenarnej poświęconej kształceniu w obszarze nauk farmaceutycznych. Prelegentki: Monika Bartwicka oraz Maria Piaskowska przedstawiły wnioski ze zrealizowanych szkoleń, które organizowane są w ramach programu naukowego: Fitoterapia w nowoczesnej aptece rozpoczętego w 2014 roku, i kontynuowanego do dziś. Zwrócono uwagę , że szkolenia realizowane w ramach powyższego programu, mają charakter interdyscyplinarny, obejmują zakres fitoterapii, prawa, ekonomii i marketingu; prezentowane są w praktyczny sposób oraz dostępnej formie (wykładów stacjonarnych lub internetowych). Centrum Fitoterapii jako jedno z nielicznych prowadzi szkolenia z zakresu prawa, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród farmaceutów. Podczas rozmów z uczestnikami Zjazdu można było usłyszeć, że szkolenia charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym.
Podczas wykładu została również zaprezentowana nowa platforma centrumfitoterapii.pl, która jest miejscem wymiany doświadczeń zawodowych różnych środowisk pracujących w obrębie medycyny i farmacji.
Po raz pierwszy na Zjeździe zaistniało Forum Młodych, obejmujące pracę członków studenckich kół naukowych. W tej sesji uczestniczyło 20 osób, które przedstawiły 7 wystąpień ustnych i 14 posterów. W ramach konkursu nagrodę za najlepszą prezentację otrzymał Jan Lazur, który jest studentem I roku na Wydziale Farmaceutycznym. (red.)
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=6013