panacea.pl

:: Edukacja farmeceutyczna
Panacea Nr 4 (53), październik - grudzień 2015, strona: 13


Edukacja farmaceutyczna

Mając na uwadze duże zainteresowanie farmaceutów konferencjami naukowo-szkoleniowymi, organizowanymi w ubiegłym roku przez Innowacyjno-Wdrożeniowe Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm, we współpracy z okręgowymi izbami aptekarskimi w Polsce, Labofarm wdrożył program naukowy.

FITOTERAPIA W NOWOCZESNEJ APTECE
Ma on na celu upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z dziedziny ziołolecznictwa i farmacji – w zakresie fitoterapii, prawa i etyki oraz ekonomii i marketingu.
Realizując założenia programu w roku 2015, pod patronatem okręgowych izb aptekarskich, Labofarm zorganizował 24 szkolenia w całej Polsce, edukując i zarazem pomagając farmaceutom w realizacji obowiązku ciągłego dokształcania się. Uczestniczący w szkoleniach farmaceuci uzyskiwali punkty edukacyjne. W sumie w szkoleniach brało udział 1530 farmaceutów! Również uczestniczyli w nich technicy farmaceutyczni, stażyści oraz studenci kierunków farmaceutycznych, na czym organizatorom szczególnie zależało.
Farmaceuci wypowiadali się bardzo pozytywnie o merytorycznym poziomie wykładów i wyrażali chęć udziału w kolejnych tego typu szkoleniach.
Z tych opinii wynika potrzeba kontynuacji programu. Powodzeniem cieszą się także szkolenia internetowe, zamieszczone na stronie www.centrumfitoterapii.pl.
Aktualnie w kursach na punkty twarde wzięło udział 1590 farmaceutów, natomiast w zaproponowanych kursach na punkty miękkie uczestniczyło 650 farmaceutów. Liczby te wciąż rosną.

W przyszłym roku Labofarm planuje organizację konferencji naukowo-szkoleniowych, które będą umożliwiały zdobycie farmaceutom punktów twardych oraz szkolenia dla techników farmaceutycznych. Pojawią się także nowe tematy,

Pojawią się także nowe tematy, związane z problemami, z jakimi farmaceuci spotykają się na co dzień, na przykład odwrócony łańcuch dystrybucji. Organizatorzy szkoleń pragną, by przede wszystkim skupić się na potrzebach pacjenta. By zdefiniować i wypełnić treścią to, co nazywamy szeroko rozumianą opieką farmaceutyczną. (Red.)
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=5305