panacea.pl

:: Polski Komitet Zielarski
Panacea - Leki ziołowe nr 1 (26), styczeń - marzec 2009, strona: 7


POLSKI KOMITET ZIELARSKI

Szanowna Pani Minister

[...] Mimo historycznie dużego znaczenia zielarstwa i ziołolecznictwa w Polsce, w ostatnich latach następuje powolna degradacja tej dziedziny gospodarki. Bardzo poważnym problemem jest wyraźnie widoczny upadek racjonalnej fitoterapii. Polski Komitet Zielarski, który jest reprezentantem producentów ziół i wytwórców preparatów ziołowych, widzi pilną potrzebę podjęcia działań, mających na celu uporządkowanie niektórych obszarów rodzimego zielarstwa i ziołolecznictwa […]. Do najpoważniejszych problemów polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa, wymagających niezwłocznego rozwiązania, zaliczono:

Występowanie na rynku roślinnych produktów leczniczych oraz suplementów diety zawierających tożsamy skład, co stwarza poważny problem z ich odróżnianiem. Stanowi to zagrożenie dla zdrowia konsumenta. PKZ proponuje stworzenie jednej, krajowej, obowiązującej wszystkich producentów listy surowców pochodzenia roślinnego, które mogą być dopuszczone do wytwarzania środków spożywczych, w tym suplementów diety.

Brak listy suplementów diety objętych powiadomieniem do Głównego Inspektora Sanitarnego […]. PKZ uważa, że należy niezwłocznie stworzyć rejestr suplementów diety dopuszczonych do obrotu i sukcesywnie go aktualizować. Należy też sprawować aktywny nadzór nad jakością i bezpieczeństwem stosowania suplementów diety, występujących w obrocie. Na krajowym rynku występują produkty zagrażające zdrowiu konsumentów, ewidentnym tego przykładem jest występowanie sibutraminy w importowanych mieszankach ziół na odchudzanie.

Brak zaktualizowanej listy leków dopuszczonych do sprzedaży poza aptekami. PKZ od wielu lat występuje z wnioskiem, by wszystkie leki roślinne OTC były dostępne w sklepach zielarskich. Wyłączność sprzedaży w aptekach powinny mieć tylko leki roślinne wydawane na receptę.

Wysokie wymagania odnośnie dokumentacji, którą należy złożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w celu uzyskania dopuszczenia do obrotu tradycyjnych leków roślinnych […] Polski Komitet Zielarski widzi też potrzebę nawiązania ścisłej współpracy z przedstawicielami reprezentującymi Polskę w określonych instytucjach Unii Europejskiej, w sprawach dotyczących surowców i produktów ziołowych […]. Współpraca ta miałaby na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących typowo polskich surowców i produktów ziołowych, uwzględniającego rodzime doświadczenia w tym zakresie.

 

Prezes Zarządu Głównego PKZ

dr Jerzy Jambor
Przewodniczący Rady Ekspertów PKZ

dr Andrzej Ostrowicz

Poznań, 29 września 2008 r.

adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=2602