panacea.pl

:: Fitoterapia i leki roślinne
Panacea Nr 1 (22), styczeń - marzec 2008, strona: 19


Fitoterapia i leki roślinne

To tytuł książki pod redakcją profesorów Elizy Lamer-Zarawskiej, Barbary Kowal-Gierczak oraz Jana Niedworoka. Jest to pierwsze tego rodzaju krajowe opracowanie zagadnień związanych ze stosowaniem leków roślinnych w codziennej praktyce lekarskiej. Uzupełnia ono ogromną lukę, jaka powstała na rynku księgarskim. Od chwili wydania Leków roślinnych w profilaktyce i terapii profesorów Jerzego Lutomskiego i Jerzego Alkiewicza minęło już bowiem 17 lat! Podręcznik jest wspaniałym przykładem współpracy środowiska farmaceutycznego i lekarskiego w zakresie racjonalnego stosowania fitofarmaceutyków w terapii schorzeń różnych układów. Książka jest adresowana do lekarzy oraz studentów medycyny, ale na pewno zainteresuje także farmaceutów - zarówno pracujących w aptekach, jak i nauczycieli akademickich - szczególnie farmakognostów wykładających przedmiot lek pochodzenia naturalnego. Autorzy znają dobrze sytuację studentów na wydziałach lekarskich akademii medycznych, którzy w trakcie studiów nie mają możliwości poznania problematyki związanej z lekiem naturalnym. W pierwszych rozdziałach opisują tradycyjne systemy leczenia ziołami, przeciwstawiając je współczesnemu i nowoczesnemu lekowi roślinnemu. Niezwykle cenne jest . Alkie- przedstawienie grup związków chemicznych, decydujących o działaniu leczniczym surowców roślinnych oraz otrzymywanych z nich leków. W rozdziałach poświęconych fitoterapii autorzy szczegółowo omawiają stosowane surowce roślinne w zakresie składu chemicznego, mechanizmu działania, reakcji ubocznych oraz podają przykłady otrzymywanych z nich leczniczych preparatów roślinnych, z opisem dawkowania. Wobec częstych przypadków nieświadomego łączenia w terapii, przez lekarzy lub pacjentów, leków roślinnych i syntetycznych, podręcznik dostarcza ważnych informacji na temat wzajemnych interakcji. Ponadto szczegółowo omówiono toksykologię roślin leczniczych, z uwzględnieniem m.in. hepatotoksyczności i gastrotoksyczności. Książka jest nowoczesnym podręcznikiem z zakresu fitoterapii i leku roślinnego, uwzględniającym aktualny stan wiedzy o leczniczych surowcach roślinnych - począwszy od tradycji ich stosowania, poprzez znajomość związków czynnych, do działania farmakologicznego, poznanego na poziomie biochemicznym i molekularnym.

Fitoterapia i leki roślinne, pod red. prof. dr hab. farm. Elizy Lamer-Zarawskiej, prof. dr hab. med. Barbary Kowal- Gierczak, prof. dr. hab. med. Jan Niedworoka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, ss. 500. Autorzy: prof. dr hab. nauk przyr. Zofia Błach- Olszewska, prof. dr hab. farm. A nna Długosz, prof. dr hab. med. Barbara Kowal-Gierczak, prof. dr hab. farm. Eliza Lamer-Zarawska, prof. dr hab. med. Jan Niedworok.
 

dr hab. farm. Mirosława Krauze-Baranowska
- kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych AM w Gdańsku

Spis treści:
CZĘŚĆ PIERWSZA -> Eliza Lamer-Zarawska - Wprowadzenie do fitoterapii: Tradycyjne systemy leczenia ziołami • Leki roślinne

CZĘŚĆ DRUGA -> Eliza Lamer-Zarawska - Farmakognozja : Węglowodany • Lipidy (tłuszcze) • Glikozydy • Flawonoidy • Garbniki • Fenolokwasy (kwasy fenolowe) • Kumaryny • Irydoidy oraz gorycze (goryczki) • Glikozydy nasercowe • Olejki eteryczne • Żywice i balsamy • Steroidy • Terpeny • Saponiny (saponozydy) • Alkaloidy

CZĘŚĆ TRZECIA -> Eliza Lamer-Zarawska, Jan Niedworok - Fitoterapia. Terapeutyczne zastosowanie surowców zielarskich i ich składników: Fitoterapia schorzeń ośrodkowego układu nerwowego • Fitoterapia zaburzeń obwodowego układu nerwowego • Fitoterapia schorzeń układu sercowo-naczyniowego - Barbara Kowal-Gierczak • Fitoterapia zaburzeń metabolicznych - Barbara Kowal-Gierczak • Odporność wrodzona i nabyta - Zofia Błach-Olszewska • Fitoterapia chorób układu oddechowego • Fitoterapia chorób układu pokarmowego • Fitoterapia chorób wątroby i dróg żółciowych • Fitoterapia chorób układu moczowego • Fitoterapia chorób reumatycznych • Fitoterapia chorób ginekologicznych • Andropauza • Fitoterapia chorób skóry • Zastosowanie roślin leczniczych w geriatrii • Interakcje wybranych surowców zielarskich z lekami

CZĘŚĆ CZWARTA -> Anna Długosz - Toksykologia roslin leczniczych: Hepatotoksyczność • Nefrotoksyczność • Neurotoksyczność • Kardiotoksyczność • Gastrotoksyczność • Zatrucia w wyniku omyłkowego spożycia lub przedawkowania niektórych surowców zielarskich i ich preparatów • Alergia • Toksyczność roślinnych środków uzależniających
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=2207