panacea.pl

:: Rośliny kosmetyczne
Panacea Nr 4 (21), październik - grudzień 2007, strona: 31


Jesień zielarza

Mimo olbrzymiego postępu w technologii produkcyjnej i niemal nieograniczonych możliwości syntezy chemicznej, rola naturalnych wyciągów roślinnych w przemyśle kosmetycznym jest nie do przecenienia.
Profesor dr hab. Krzysztof Jędrzejko - przy współudziale współpracowników z Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa Śląskiej AM w Katowicach: dr n. farm. Bożeny Kowalczyk i dr n. farm. Barbary Bacler - opublikował interesujące kompendium, wielce przydatne, zwłaszcza w dydaktyce akademickiej. Jest to summa wiedzy o roślinach dostarczających surowców (wyciągów) stosowanych w kosmetyce. Opracowaniu nadano formę podręcznika akademickiego, który zawiera charakterystykę najważniejszych grup związków biologicznie czynnych, opisy ich głównych kierunków działania oraz praktyczne zastosowanie w kosmetyce. Wprowadzony przez autorów podział głównych grup substancji czynnych, oparty na kryteriach przynależności do grup chemicznych, jest analogiczny do klasyfikacji stosowanej współcześnie w opracowaniach dotyczących fitoterapii. Informacje dotyczące poszczególnych grup związków charakteryzują główne kierunki ich działania i zastosowania w kosmetologii, a zamieszczone wykazy gatunków dopełniają tej charakterystyki. Przedstawienie w dalszej części książki szczegółowych monografii roślin kosmetycznych pozwala na korzystanie z opracowania w dwojaki sposób: w kontekście grupy związków czynnych oraz w kontekście danego gatunku. Dużym ułatwieniem dla czytelnika są indeksy łacińskich i polskich nazw gatunkowych. Książka dostarcza cennych informacji również o mniej znanych, wykorzystywanych w kosmetyce europejskiej i światowej surowcach egzotycznych, wywodzących się z zasobów surowcowych odległych rejonów geograficznych i klimatycznych. W sytuacji dynamicznej globalizacji i łatwej komunikacji możliwe jest ich praktyczne wykorzystanie nie tylko in situ, ale także w wielu przypadkach ich zaadaptowanie do uprawy szklarniowej lub hodowli tkankowej in vitro - jako źródła cennych, jednorodnych chemicznie, aktywnych substancji kosmetycznych.

Jest to cenne źródło wiedzy nie tylko dla osób zajmujących się kosmetologią czy dla studentów tego kierunku, ale także dla wszystkich, zajmujących się szeroko rozumianym zagadnieniem fitoterapii, zwłaszcza dla farmaceutów i zielarzy. Dużą zaletą podręcznika jest również, mimo syntetycznej formy opracowania, przyjazny dla czytelnika język. Dzięki niemu oraz wielu przykładom praktycznym książka jest użyteczna również dla szerokiego kręgu miłośników roślin oraz osób zainteresowanych naturalną kosmetologią i kosmetyką.

dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk

Jędrzejko K., Kowalczyk B., Bacler B. Rośliny kosmetyczne. Wyd. I. Śląska AM, Katowice 2006, ss. 208.
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=2113