panacea.pl

:: Farmakognozja - podręcznik dla studentów farmacji
Panacea Nr 2 (15), kwiecień - czerwiec 2006, strona: 26


Farmakognozja
- podręcznik dla studentów farmacji

To dzieło godne polecenia, nie tylko studentom. Porządkuje wiadomości dotyczące składu chemicznego i działania farmakologicznego roślinnych surowców, wykorzystywanych w lecznictwie, na podstawie danych z najnowszych opracowań, zawierających monografie surowców (Farmakopea Polska VI, Komisja E, ESCOP i WHO), a także na podstawie wyników badań fitochemicznych i farmakologicznych z piśmiennictwa źródłowego. Podręcznik liczy 408 stron, zawiera monografie 248 surowców, dodatkowo wymienia się jeszcze inne surowce z około 76 gatunków roślin.
Surowce roślinne uporządkowano w 18 działach, według głównych grup związków czynnych, decydujących o działaniu farmakologicznym: węglowodany, lipidy, poliacetyleny, aminy oraz aminokwasy i pochodne aminokwasów, kwasy organiczne oraz witaminy i związki mineralne, związki fenolowe, garbniki, flawonoidy, antocyjany, chinony, kumaryny, furanochromony, kawalaktony, terpeny, saponozydy, glikozydy nasercowe, alkaloidy i olejki eteryczne. Każdy rozdział poprzedza zwięzły wstęp, dostarczający informacji o budowie chemicznej, niektórych właściwościach fizyko-chemicznych i działaniu farmakologicznym omawianej grupy związków naturalnych.
Monografie zawierają nazwy polskie, łacińskie i angielskie surowców oraz nazwy botaniczne gatunków roślin, z których pozyskiwane są surowce, wraz z nazwami synonimowymi, opisy cech morfologicznych i anatomicznych, pozwalające na określenie ich tożsamości. Skład chemiczny ilustrowany jest wzorami strukturalnymi. Podaje się działanie farmakologiczne, zastosowanie oraz dawkowanie, działanie uboczne i przeciwwskazania, a także leki roślinne, których składnikami są poszczególne surowce i wyciągi z nich otrzymane.
Podręcznik zawiera też przewodnik w postaci indeksu surowców, związków naturalnych wyodrębnionych z roślin bądź ich syntetycznych lub półsyntetycznych odpowiedników, a także leków roślinnych według działania farmakologicznego oraz wykaz łacińskich i polskich nazw botanicznych surowców, posiadających monografię w podręczniku lub wymienionych we wstępach poprzedzających rozdziały.
Farmakognozja została opracowana przez zespół nauczycieli akademickich Katedry i Zakładu Farmakognozji w Poznaniu pod kierunkiem prof. AM dr. hab. farm. Ireny Matławskiej. Dzieło recenzował prof. dr hab. Jaromir Budzianowski. Wydała je Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Autorzy podręcznika będą wdzięczni wszystkim jego Czytelnikom za wskazanie uwag, które prosimy kierować na adres: farmakognozja@amp.edu.pl.

Farmakognozja. Podręcznik dla studentów farmacji, pod red. Ireny Matławskiej. Wyd. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 2005. Autorzy: dr farm. Wiesława Bylka, mgr farm. Marlena Dudek, dr farm. Anna Gawron-Gzella, prof. AM dr hab. farm. Irena Matławska, dr farm. Maria Sikorska, dr farm. Mirosława Szaufer-Hajdrych, mgr farm. Ewa Witkowska-Banaszczak, dr farm. Małgorzata Wojcińska. Recenzja prof. dr hab. Jaromir Budzianowski.
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=203