panacea.pl

:: Pacjent i farmaceuta
Panacea Nr 1 (14), styczeń - marzec 2006, strona: 23


Pacjent i farmaceuta

Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej. Taki jest tytuł pierwszej pozycji nowej serii wydawniczej Biblioteki Naukowej „Czasopisma Aptekarskiego”. Książka autorstwa dr. n. farm. Jerzego Łazowskiego, jest odpowiedzią na nowe wymagania stawiane farmaceutom przez Prawo farmaceutyczne (permanentne szkolenie farmaceutów), jak i również przez pacjentów, oczekujących fachowej porady. Duże zainteresowanie i coraz większa wiedza pacjentów na temat zdrowia oraz wola samoleczenia w przypadkach łagodniejszych dolegliwości, wymuszają na farmaceutach wdrożenie systemu opieki farmaceutycznej. Zasady opieki farmaceutycznej zostały zawarte w Dobrej Praktyce Aptecznej. Zgodnie z definicją przyjętą przez FIP (Federation Internationale Pharmaceutique - Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna) - celem opieki farmaceutycznej jest optymalizacja życia pacjenta, związana ze zdrowiem, i uzyskanie pomyślnych wyników klinicznych.
Wdrożenie systemu opieki farmaceutycznej powinno zwiększyć skuteczność odpowiednio zastosowanej terapii i jednocześnie zmniejszyć częstotliwość występowania działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem leków, dając obopólne korzyści zarówno dla pacjentów, jak i farmaceutów. Książkę polecamy wszystkim farmaceutom, którzy pragną służyć jak najlepszą pomocą i rzetelną radą pacjentom. Podstawy... powinny się znaleźć w biblioteczce każdego polskiego farmaceuty.
Jest to swoisty poradnik, podzielony na dwie części. Pierwszą stanowi podręcznik, zawierający 3 rozdziały: „Bezpieczeństwo i skuteczność farmakoterapii”, „Podstawowe pojęcia w opiece farmaceutycznej” oraz „Proces opieki farmaceutycznej”. Każdy rozdział kończy się paroma pytaniami kontrolnymi. Druga część to suplement, w którym zostały zawarte dokumenty i materiały dotyczące opieki farmaceutycznej Światowej Organizacji Zdrowia, Międzynarodowej Federacji Farmaceutycznej, Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej, EuroPharm Forum i Rady Europy.
Wydawnictwo zapowiedziało już kolejne pozycje Biblioteki Naukowej „Czasopisma Aptekarskiego”, dotyczące marketingu w aptece, farmakoterapii i opieki farmaceutycznej pacjentów z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym czy astmą. Będziemy o nich informować czytelników PANACEI.

Łazowski Jerzy. ..odstaw.. opieki farmaceut..cznej w teorii i prakt..ce. Wyd. Farmapress. Warszawa 2005. Seria: Biblioteka Naukowa „Czasopisma Aptekarskiego”. ISBN 83-900927-0-1.

mgr farm. Maria Piaskowska - Labofarm
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=173