panacea.pl

:: Standaryzacja wyciągów roślinnych
Panacea Nr 3 (12), lipiec - wrzesień 2005, strona: 26


Standaryzacja wyciągów roślinnych
jako podstawa wartościowych ziołowych produktów leczniczych (HMPs) wysokiej jakości

Cannabis satvia - konopie indyjskie Proces produkcji leku z surowca jest jednym z głównych wyzwań w każdym obszarze farmacji. Naukowcy opracowujący skład leków stworzyli wiele innowacyjnych rozwiązań dla tego rodzaju zagadnień. Zaskakująco mały postęp został poczyniony na terenie Europy, jeśli chodzi o rozwój preparatów fitofarmaceutycznych dla wielu powszechnie stosowanych surowców roślinnych. Często dokładna chemiczno-farmakologiczna definicja roślinnego ekstraktu nie została jeszcze opracowana.
Dla preparatów fitofarmaceutycznych, w uproszczonym schemacie, najczęściej stosowanym jest następujący proces: surowiec roślinny - ekstrakcja lub inne sposoby przygotowania - produkt końcowy.
W przyszłości będzie istotne, aby opracować więcej produktów, które są produkowane na wzór niektórych standaryzowanych produktów wysokiej jakości: surowiec roślinny - ekstrakcja - standaryzacja - ustalenie składu - produkt końcowy. Podam przykład: preparaty pochodne Cannabis sativa> były stosowane jako leki w Europie i Azji od czasów najwcześniejszych pisemnych przekazów, szczególnie w leczeniu bólu i stanów zapalnych. Duża liczba badań skupiła się na specyficznych aspektach Cannabis oraz na fitochemicznej różnorodności jej hodowli i jej substancji czynnych (Williamson i Evans 2000), ale bardzo mało komercyjnych badań skupiło się na produkcji standaryzowanych ekstraktów o wysokiej jakości i wartości (oraz raczej niskiej zawartości substancji psychoaktywnej - THC), które działają po podaniu doustnym i są odpowiednie do użytku klinicznego. Aktualnie rozpoczynamy badania, aby wyprodukować taki ekstrakt (włączając ośmiu partnerów z sześciu krajów UE), mając nadzieję na otrzymanie ekstraktu z wyraźnie zdefiniowanym profilem chemicznym i farmakologicznym. Nasze konsorcjum, złożone z przedstawicieli małych i średnich firm oraz uniwersytetów, ma na celu wyprodukować taki właśnie ekstrakt, używając farmakologicznych metod in vivo i in vitro, a także profilowania proteonomicznego/metabolomicznego końcowych produktów, skupiając szczególną uwagę na zapaleniu stawów (arthritis) i migrenie. Właśnie te dwa schorzenia, dotyczące stanów zapalnych i bólu, są obszarem terapeutycznym, dla którego istnieją zarówno dowody naukowe jak i anegdoty, jednak jak dotąd nie skutkowało to w postaci opracowania produktu komercyjnego. Przykład Cannabis podkreśla zarówno potencjał jak i wyzwania związane z wdrażaniem takiego podejścia do sprawy, w celu otrzymania innowacyjnych ziołowych produktów leczniczych wysokiej jakości, ze zwalidowanym zastosowaniem klinicznym.

prof. Michael Heinrich

Abstrakt wystąpienia przygotowanego na III Forum Międzynarodowe, organizowane przez Labofarm w Gdańsku, w listopadzie 2004 r.

Prof. Michael Heinrich jest kierownikiem Katedry Farmakognozji i Fitoterapii, Szkoły Farmacji na Uniwersytecie Londyńskim. Prowadzi badania w zakresie farmakognozji, produktów naturalnych (biologia farmaceutyczna) i etnobotaniki.
adres tego artykułu: https://www.panacea.pl/articles.php?id=150