panacea.pl

:: Pierwsza polska encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa.
Panacea Nr 1, październik 2002, strona: 22


Pierwsza polska encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa

Encyklopedie, słowniki, leksykony, podręczniki i temu podobne opracowania tworzą tzw. księgozbiór podstawowy każdej biblioteki. Koroną biblioteki jest zawsze dobra encyklopedia. Już samo słowo encyklopedia (od greckiego enkýklios = tworzący krąg, pełny, zamknięty) jest bardzo zobowiązująca. Encyklopedie są zbiorem podstawowych wiadomości - ze wszystkich dziedzin lub z wybranej dziedziny. Im bardziej kompletny zbiór, tym lepsza encyklopedia. Od encyklopedii każdy z nas rozpoczyna na ogół poszukiwania wiadomości na interesujący go temat.
Nie było dotychczas w języku polskim encyklopedii poświęconej zielarstwu i ziołolecznictwu, były leksykony i słowniki, obejmujące tylko część interesującej nas problematyki (np. bardzo dobry Słownik botaniczny A. J. Szweykowskich). I oto wreszcie jest. Jest starannie opracowana Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa pod redakcją znawców przedmiotu: prof. dr. hab. Haliny Strzeleckiej i prof. dr. hab. Józefa Kowalskiego. Dobrym duchem tego fundamentalnego przedsięwzięcia był doc. dr hab. Aleksander Ożarowski, którego zasługi w dziele popularyzacji ziołolecznictwa w Polsce są nieocenione. Autorami haseł są wybitni polscy znawcy przedmiotu - z Katedry Farmakognozji, Katedry Botaniki i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie oraz innych placówek naukowych.
Wydana w r. 2000 przez renomowane Polskie Wydawnictwo Naukowe, Encyklopedia staje się podstawowym narzędziem pracy dla każdego, kto na co dzień zajmuje się zielarstwem lub fitoterapią. Poszukują jej także botanicy i miłośnicy świata roślinnego w ogóle. Encyklopedia pokazuje bowiem nie tyle "surowce" zielarskie, co przede wszystkim żywe rośliny, charakteryzując je w różnych aspektach i pięknie, kolorowo ilustrując zdjęciami Janusza Strzeleckiego. Przedstawia ważne zagadnienia medyczne i chemiczne, związane z ziołolecznictwem. Do tego ciekawie opracowane biogramy wielkich postaci z przeszłości fitoterapii (np. Hipokrates, św. Hildegarda, Galen, Matthiolus, Fuchs i inni) i z czasów nam współczesnych (Aleksander Tschirch, Jan Muszyński, Władysław Mazurkiewicz, Marian Koczwara i inni).
Tę encyklopedię można nie tylko przeglądać, ale po prostu czytać strona po stronie, bo jest to pasjonująca lektura! Powinna być nie tylko w biblioteczkach "ludzi z branży", ale też w każdej polskiej bibliotece szkolnej.
Profesor Strzelecka zastrzega we wstępie, że Encyklopedia "nie jest pozbawiona usterek w zakresie eksponowania niektórych zagadnień". Nic dziwnego, wszak to dzieło pionierskie. Więcej tu jednak zalet niż "usterek". Redaktorom i autorom należą się gratulacje i wdzięczność za trud (psz).

Strzelecka Halina, Kowalski Józef [red.]. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. I. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 645 stron, kolorowe ilustracje. Sponsor wydania "Herbapol" S.A. Poznań.
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=13