panacea.pl

:: Z życia Sekcji Fitoterapii PTL
Panacea Nr 1 (6), styczeń 2004, strona: 11


Z życia Sekcji Fitoterapii PTL

Do najważniejszych wydarzeń w działalności Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w roku 2003 należy powstanie dwóch oddziałów - Pomorskiego i Mazowieckiego.
Powstanie Oddziału Pomorskiego poprzedzone było spotkaniem organizacyjnym, które odbyło się wiosną w Centrum Fitoterapii w Gdańsku. Oddział Pomorski zainaugurował swą działalność 16 października. Na przewodniczącego został wybrany mgr farm. Tadeusz Pawełek, a funkcję wiceprzewodniczącej ds. naukowo-szkoleniowych objęła prof. dr hab. Renata Ochocka.
Mazowiecki Oddział Sekcji powstał 23 października w Radomiu. Powstanie kolejnego oddziału przewidziane jest w tym roku we Wrocławiu.
Sekcja Fitoterapii PTL zorganizowała dwa szkolenia dla swoich członków z zakresu ziołolecznictwa. Pierwsze odbyło się podczas sympozjum Interherba 2003 - "Rola ziół w leczeniu i profilaktyce" 21 marca w Poznaniu - w ramach Forum i Salonu Profilaktyki i Lecznictwa SALUS. Drugie odbyło się również w Poznaniu - w ramach X Sejmiku Zielarskiego - 2 i 3 października. Ważnym działaniem Zarządu Sekcji były starania w Ministerstwie Zdrowia o specjalny system szkolenia lekarzy, w ramach umiejętności z zakresu fitoterapii, zakończone powodzeniem. Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na zorganizowanie przez Sekcję takiego programu szkolenia lekarzy w tym roku. Trwają prace nad organizacją systemu szkolenia, który ma być wdrożony w 4 ośrodkach Sekcji: Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie i Krakowie.
Sekcja Fitoterapii PTL pod koniec 2003 r. liczyła 274 członków (18 z nich przystąpiło do Sekcji w dniu jej powstania). Wszyscy członkowie otrzymują nieodpłatnie kwartalnik PANACEA, dzięki przewodniczącemu Oddziału Pomorskiego. Jest to na razie jedyne czasopismo, poświęcone upowszechnianiu osiągnięć ziołolecznictwa w Polsce.

prof. dr hab. Bogdan Kędzia
- sekretarz Zarządu Sekcji Fitoterapii PTL

Oddział Gdański
Bieżący rok rozpoczynamy w Centrum Fitoterapii w Gdańsku spotkaniem inaugurującym cykl wykładów, które włączymy do systemu szkolenia lekarzy w ramach umiejętności z zakresu fitoterapii. Tematy wykładów zaplanowane na 29 stycznia 2004r.:
1. Badania przedkliniczne i kliniczne leków roślinnych.
2. Kształcenie studentów wydziałów lekarskich w zakresie fitoterapii.
Poza tym przedstawimy informację "Optymalizacja metod badania leku roślinnego. Zasady doboru dawki leków". Wykładowcami będą prof. dr hab. Leonidas Samochowiec oraz dr n. med. Igor Łoniewski. Po wykładach uczestnicy wysłuchają koncertu kameralnego.

mgr farm. Tadeusz Pawełek
- przewodniczący Oddziału Pomorskiego Sekcji Fitoterapii PTL

Oddział Mazowiecki
Mazowiecki Oddział Sekcji Fitoterapii PTL powstał 23 października w Radomiu. Jego przewodniczącą została dr Jadwiga Panek-Lenartowicz. W ramach inauguracji odbyła się konferencja dla lekarzy i farmaceutów - poświęcona miejscu ziołolecznictwa we współczesnej terapii i aktualnym problemom tej dziedziny. (red.).
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=114