panacea.pl

:: X Sejmik Zielarski w Poznaniu
Panacea Nr 4 (5), październik 2003, strona: 9


X Sejmik Zielarski w Poznaniu

Jubileuszowy X Sejmik Zielarski - zorganizowany 2 i 3 października w Poznaniu przez Polski Komitet Zielarski oraz Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich - zgromadził około 300 uczestników! Komitetowi organizacyjnemu przewodniczyli dr Jerzy Jambor (prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego) i doc. dr hab. Przemysław M. Mrozikiewicz (dyrektor Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich). Obrady odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia.
Wykłady obejmowały szeroki zakres tematyczny: miejsce fitoterapii we współczesnej medycynie, funkcjonalne powinowactwo leków i żywności, zielarstwo jako szansa dla sektora rolnego, rośliny lecznicze w leczeniu uzależnienia alkoholowego, zapobieganie zanieczyszczeniom mikrobiologicznym surowców zielarskich, wymagania europejskie dla leku roślinnego a wymagania polskie, perspektywy dla leków ziołowych w krajach Unii Europejskiej, lek roślinny w świetle nowego Prawa farmaceutycznego, zagrożenia chorobowe roślin zielarskich w południowo - wschodniej Polsce oraz inne tematy, dotyczące poszczególnych surowców zielarskich: jeżówki, jemioły, kminku, dziurawca i innych.
Polski Komitet Zielarski wyraził przekonanie, że "pozycja leku roślinnego w Polsce nie jest sprawą przypadku, lecz wynika z aktywności zawodowej wybitnych naukowców i praktyków, którzy przez całe swoje życie zawodowe intensywnie pracowali na rzecz rozwoju polskiego zielarstwa". Medal In Plantas Magna Latet Virtus Kapituła przyznała w tym roku mgr. inż. Tadeuszowi Kordanie, prof. dr. hab. Janowi Kozłowskiemu i prof. dr. hab. Leonidasowi Samochowcowi. Gratulujemy!

Stanisław Dłużewski
adres tego artykułu: https://panacea.pl/articles.php?id=100