EdukacjaMonitorować i proponować rozwiązania problemów

Monitorować i proponować rozwiązania problemów

Walne zebranie Polskiej Rady Leku Roślinnego

19 października w Gdańsku odbyło się walne zebranie Polskiej Rady Leku Roślinnego (PRLR). Poświęcono je sprawozdaniu z działalności za ostatni rok (2011-12). Zebranie prowadził prezes PRLR mgr farm. Tadeusz Pawełek.

Przypomnijmy, że PRLR, z siedzibą w Gdańsku, działa jako ogólnopolskie stowarzyszenie, na podstawie statutu przyjętego 8 lutego 2008. Podstawowym celem Rady jest działalność na rzecz odpowiedniego rozwoju rynku leków roślinnych. Rada w okresie objętym sprawozdaniem realizowała zdania związane z tym statutowym celem. Rada prezentowała wielokrotnie stanowisko w różnych kwestiach – głównie przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Były to m.in.: Wniosek (z kompetentnym uzasadnieniem) o wprowadzenie do ustawy o Urzędzie Rejestracji zapisu mówiącego o prowadzeniu przez UR listy surowców, mogących wchodzić w skład produktów leczniczych roślinnych lub suplementów diety. Złożono go, w porozumieniu z Urzędem, w Ministerstwie Zdrowia.

Wniosek o wzmożenie – w związku z prezydencją Polski w EU – aktywności strony polskiej w zakresie opracowania wspólnotowych monografii roślin. W opinii prezesa UR piąta pozycja Polski pod względem ilości opracowywanych monografii to dobry wynik, a UR jest reprezentowany w HMPC przez kompetentnego specjalistę.

Departament Polityki Lekowej MZ wystąpił do Rady z prośbą o przesyłanie danych o produktach leczniczych, zarejestrowanych a niewprowadzanych do obrotu. Rada odbyła liczne spotkania, m.in. z Zarządem Herbapolu Poznań w sprawie przeciwdziałania skutkom nieuczciwej konkurencji na rynku produktów roślinnych, z prawnikami z kancelarii Baker & McKenzie, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz dr M. Krekorą – w sprawie projektu pozwu zbiorowego ze strony firm poszkodowanych w wyniku procederu nieuczciwej konkurencji.

W ważnej kwestii procedur legislacyjnych Rada wystąpiła do WSA w Łodzi o dopuszczenie Rady do postępowania w sprawie kwalifikacji kozłka lekarskiego. Wyrokiem WSA w Łodzi Rada została dopuszczona do tego postępowania, w którym PWIS w Łodzi jest zobowiązany, wyrokiem NSA, do powołania biegłego w celu rozstrzygnięcia, czy kozłek lekarski należy kwalifikować jako produkt leczniczy, czy jako suplement diety. Podobna sprawa toczy się równolegle od 2005 r. przed WSA we Wrocławiu – w sprawie kwalifikacji senesu. W zależności od rozstrzygnięcia w Łodzi, w sprawie kozłka, można rozważyć celowość podjęcia kroków prawnych w sprawie senesu.

Rada współpracuje z ważnymi dla rynku leków roślinnych instytucjami: Narodowym Instytutem Leków (dyrektor NIL zorganizował spotkanie w sprawie Klastra Zielarskiego), z Zarządem Głównym PKZ (odbyły się konsultacje w sprawie tzw. listy surowców PKZ).

Założenia do programu dalszej działalności Polskiej Rady Leku Roślinnego są w tej sytuacji oczywiste. Wynikają zarówno z cytowanego celu ogólnego, zapisanego w statucie, jak i z dotychczasowych doświadczeń:

1. Udział w przedsięwzięciach Urzędu Rejestracji Leków w zakresie m.in. reprezentowania strony polskiej w EMA i opracowywania wspólnotowych monografii roślin.
2. Monitorowanie rynku leków roślinnych ze względu na przestrzeganie prawa farmaceutycznego i ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
3. Podtrzymanie dotychczasowej aktywności Rady w formie inicjatyw zmierzających do ostatecznego uregulowania spraw będących przedmiotem niekończących się postępowań administracyjnych i sądowych.
4. Ocena możliwości wykorzystania środków z UE na badania potwierdzające jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leków roślinnych.
5. Podniesienie poziomu i zwiększenie znaczenia opinii komisji do spraw pogranicza w przebiegu procedur administracyjnych i sądowych.
6. Działania zmierzające do przywrócenia refundacji leków roślinnych.
7. Szkolenia w zakresie fitoterapii dla lekarzy medycyny rodzinnej.

O dalszej działalności Polskiej Rady Leku Roślinnego będziemy informowali Czytelników Panacei.

Autor

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Najnowsze

Więcej