EdukacjaMonitorować i proponować rozwiązania problemów

Monitorować i proponować rozwiązania problemów

Walne zebranie Polskiej Rady Leku Roślinnego

19 października w Gdańsku odbyło się walne zebranie Polskiej Rady Leku Roślinnego (PRLR). Poświęcono je sprawozdaniu z działalności za ostatni rok (2011-12). Zebranie prowadził prezes PRLR mgr farm. Tadeusz Pawełek.

Przypomnijmy, że PRLR, z siedzibą w Gdańsku, działa jako ogólnopolskie stowarzyszenie, na podstawie statutu przyjętego 8 lutego 2008. Podstawowym celem Rady jest działalność na rzecz odpowiedniego rozwoju rynku leków roślinnych. Rada w okresie objętym sprawozdaniem realizowała zdania związane z tym statutowym celem. Rada prezentowała wielokrotnie stanowisko w różnych kwestiach – głównie przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Były to m.in.: Wniosek (z kompetentnym uzasadnieniem) o wprowadzenie do ustawy o Urzędzie Rejestracji zapisu mówiącego o prowadzeniu przez UR listy surowców, mogących wchodzić w skład produktów leczniczych roślinnych lub suplementów diety. Złożono go, w porozumieniu z Urzędem, w Ministerstwie Zdrowia.

Wniosek o wzmożenie – w związku z prezydencją Polski w EU – aktywności strony polskiej w zakresie opracowania wspólnotowych monografii roślin. W opinii prezesa UR piąta pozycja Polski pod względem ilości opracowywanych monografii to dobry wynik, a UR jest reprezentowany w HMPC przez kompetentnego specjalistę.

Departament Polityki Lekowej MZ wystąpił do Rady z prośbą o przesyłanie danych o produktach leczniczych, zarejestrowanych a niewprowadzanych do obrotu. Rada odbyła liczne spotkania, m.in. z Zarządem Herbapolu Poznań w sprawie przeciwdziałania skutkom nieuczciwej konkurencji na rynku produktów roślinnych, z prawnikami z kancelarii Baker & McKenzie, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz dr M. Krekorą – w sprawie projektu pozwu zbiorowego ze strony firm poszkodowanych w wyniku procederu nieuczciwej konkurencji.

W ważnej kwestii procedur legislacyjnych Rada wystąpiła do WSA w Łodzi o dopuszczenie Rady do postępowania w sprawie kwalifikacji kozłka lekarskiego. Wyrokiem WSA w Łodzi Rada została dopuszczona do tego postępowania, w którym PWIS w Łodzi jest zobowiązany, wyrokiem NSA, do powołania biegłego w celu rozstrzygnięcia, czy kozłek lekarski należy kwalifikować jako produkt leczniczy, czy jako suplement diety. Podobna sprawa toczy się równolegle od 2005 r. przed WSA we Wrocławiu – w sprawie kwalifikacji senesu. W zależności od rozstrzygnięcia w Łodzi, w sprawie kozłka, można rozważyć celowość podjęcia kroków prawnych w sprawie senesu.

Rada współpracuje z ważnymi dla rynku leków roślinnych instytucjami: Narodowym Instytutem Leków (dyrektor NIL zorganizował spotkanie w sprawie Klastra Zielarskiego), z Zarządem Głównym PKZ (odbyły się konsultacje w sprawie tzw. listy surowców PKZ).

Założenia do programu dalszej działalności Polskiej Rady Leku Roślinnego są w tej sytuacji oczywiste. Wynikają zarówno z cytowanego celu ogólnego, zapisanego w statucie, jak i z dotychczasowych doświadczeń:

1. Udział w przedsięwzięciach Urzędu Rejestracji Leków w zakresie m.in. reprezentowania strony polskiej w EMA i opracowywania wspólnotowych monografii roślin.
2. Monitorowanie rynku leków roślinnych ze względu na przestrzeganie prawa farmaceutycznego i ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
3. Podtrzymanie dotychczasowej aktywności Rady w formie inicjatyw zmierzających do ostatecznego uregulowania spraw będących przedmiotem niekończących się postępowań administracyjnych i sądowych.
4. Ocena możliwości wykorzystania środków z UE na badania potwierdzające jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leków roślinnych.
5. Podniesienie poziomu i zwiększenie znaczenia opinii komisji do spraw pogranicza w przebiegu procedur administracyjnych i sądowych.
6. Działania zmierzające do przywrócenia refundacji leków roślinnych.
7. Szkolenia w zakresie fitoterapii dla lekarzy medycyny rodzinnej.

O dalszej działalności Polskiej Rady Leku Roślinnego będziemy informowali Czytelników Panacei.

Poprzedni artykułNie lekceważmy obrzęków nóg
Następny artykułNeurokosmetyki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Najnowsze

Więcej