Rośliny leczniczeKwiatostan głogu

Kwiatostan głogu

Crataegus spp., folium cum flore

1. Nazwa rośliny
Głóg

2. Występowanie
Występuje w Europie, Ameryce Pn.

3. Pokrój rośliny
Cierniste krzewy lub niewysokie drzewa z rodziny różowatych (Rosaceae).

4. Część rośliny
Kwiatostan

5. Zbiór
Kwiatostany należy zbierać w początkowym okresie zakwitania, a następnie suszyć w warunkach naturalnych (cieniu i przewiewie).

6. Skład fitochemiczny
Kwiatostan zawiera: do 2% flawonoidów, procyjanidyny, fenolokwasy, związki triterpenowe, aminy, adenozynę i związki pokrewne, garbniki skondensowane.

7. Jakość
Jakość kwiatostanu głogu powinna odpowiadać aktualnym wymaganiom Farmakopei Europejskiej dla tej substancji roślinnej. W celu prawidłowej identyfikacji substancji roślinnej wykonuje się badania makroskopowe i mikroskopowe oraz przeprowadza się badanie identyfikujące niektóre składniki rośliny z zastosowaniem cienkowarstwowej chromatografii cieczowej. Bada się również obecność zanieczyszczeń, stratę masy po suszeniu oraz popiół całkowity. O właściwej jakości kwiatostanu głogu świadczy również zawartość flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd na poziomie nie mniej niż 1,5%.

8. Rodzaje stosowanych przetworów roślinnych

Substancja roślinna
Nie ma zastosowania.
Przetwory roślinne
a) Rozdrobniona substancja roślinna
b) Sproszkowana substancja roślinna
c) Wyciąg suchy (DER 4 – 7:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: metanol 70% v/v
d) Wyciąg suchy (DER 4 – 7,1:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 45-70% v/v
e) Wyciąg płynny (DER 1:0,9 – 1,1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 45% v/v
f) Wyciąg płynny (DER 1:2), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 45% v/v
g) Wyciąg płynny (DER 1:19,2 – 20), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: słodkie wino
h) Sok wyciśnięty ze świeżych liści i kwiatów (DER 1:0,63 – 0,9)
i) Sok wyciśnięty ze świeżych liści i kwiatów (DER 1:0,9 – 1,1)
j) Nalewka (DER 1:3,5 – 4,5), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 35% v/v
k) Wyciąg suchy (DER 4 – 5:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda

9. Postać farmaceutyczna
Rozdrobniona substancja roślinna w postaci ziół do zaparzania, do stosowania doustnego. Sproszkowana substancja roślinna w stałych postaciach, do stosowania doustnego. Przetwory roślinne wymienione w punktach od e) do j) w postaci płynnej, do stosowania doustnego. Przetwory roślinne wymienione w punktach c), d), i k) w postaci stałej lub płynnej do stosowania doustnego.

10. Wskazania
Wskazanie 1)
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodzeniu dolegliwości sercowych o podłożu nerwowym (np. kołatanie serca, odczuwaniu dodatkowych uderzeń serca w wyniku uczucia niepokoju) po wykluczeniu poważnych schorzeń przez lekarza.
Wskazanie 2)
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny łagodzący stany napięcia nerwowego o niewielkim nasileniu oraz ułatwiający zasypianie. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym w określonych wskazaniach opartych wyłącznie na podstawie długotrwałego zastosowania.

11. Dawkowanie i droga podania
Dorośli i osoby w wieku podeszłym
Wskazanie 1)
a) Herbata ziołowa: napar przygotowany z 1 – 2 g rozdrobnionej substancji roślinnej zalanej 150 ml wrzącej wody, do czterech razy dziennie (maksymalnie 6 g)
b) pojedyncza dawka: 190-350 mg dzienna dawka: 570-1750 mg
c) pojedyncza dawka: 80-300 mg dzienna dawka: 240-900 mg
d) pojedyncza dawka: 80-450 mg dzienna dawka: 240-900 mg
e) pojedyncza dawka: 0,56-1,25 g dzienna dawka: 1,68-3,75 g
f) pojedyncza dawka: 1,84 mg dzienna dawka: 5,52 mg
g) pojedyncza dawka: 8,24 g dzienna dawka: 16,5 g
h) pojedyncza dawka: 7 ml dzienna dawka: 21 ml
i) pojedyncza dawka: 2,4 ml dzienna dawka: 7,5 ml
j) pojedyncza dawka: 1,68 g dzienna dawka: 5,1 g.

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. Patrz punkt: „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”.
Wskazanie 2)
Młodzież, dorośli i osoby w wieku podeszłym
a) pojedyncza dawka: 190 – 350 mg dzienna dawka: 570 – 1750 mg
b) pojedyncza dawka: 250 mg dzienna dawka: 750 – 1000 mg

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 roku życia. Patrz punkt: „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”

Czas stosowania
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Droga podania
Podanie doustne.

12. Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję aktywną.

13. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Wskazanie 1)
Stosowanie w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na dolegliwości, które wymagają konsultacji z lekarzem.
Jeżeli objawy się nasilą w trakcie stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
W przypadku wystąpienia: obrzęku kostek lub nóg, bólu w okolicach serca, który może promieniować w kierunku ramion, brzucha lub obszarów dokoła szyi, lub w przypadku zaburzeń oddechowych (duszności), należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
W przypadku nalewek i ekstraktów zawierających etanol, musi być uwzględnione odpowiednie oznakowanie etanolu, na podstawie wytycznej w sprawie substancji pomocniczych na etykiecie i w ulotce produktu leczniczego.
Wskazanie 2)
Stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia nie zostało ustalone z powodu braku odpowiednich danych. Jeżeli objawy się nasilą w trakcie stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

14. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Brak doniesień.

15. Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i laktacji nie zostało określone.
Ze względu na brak wystarczających danych, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji. Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

16. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

17. Działania niepożądane
Nie są znane. Jeżeli wystąpią działania niepożądane należy skonsultować się z lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

18. Przedawkowanie
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Piśmiennictwo: Community herbal monograph on Crataegus spp., folium cum flore EMEA/HMPC/159075/2014, Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Strzelecka H., Kowalski J., Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000, str. 334.

Autor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Najnowsze

Więcej