dr n. farm. Katarzyna Sułkowska-Ziaja

1 POSTY
0 KOMENTARZE
Dr n. farm. Katarzyna Sułkowska-Ziaja jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie. Zainteresowania autorki w szczególny sposób obejmują biotechnologiczne aspekty pozyskiwania związków leczniczych z rodzimych gatunków grzybów nadrewnowych.