prof. dr hab. farm Halina Strzelecka

2 POSTY
0 KOMENTARZE
ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie w r. 1951 i rozpoczęła pracę w Katedrze Farmakognozji, przechodząc kolejno od stanowiska asystenta do kierownika katedry. Stopień doktora nauk farmaceutycznych uzyskała w r. 1962, pięć lat później habilitowała się. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskała w r. 1972 a profesora zwyczajnego w r. 1990. Pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Nauki o Leku AM oraz Dziekana Wydziału. Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 prac doświadczalnych i komunikatów zjazdowych., 3 patenty, 4 podręczniki i książki z zakresu leku roślinnego, w tym Chemiczne metody badań surowców roślinnych (kilka wydań) oraz Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Brała udział w opracowaniu powojennych wydań Farmakopei polskiej (III, IV, V), jest od 20 lat członkiem Komisji Farmakopei Polskiej, przewodniczącą Podkomisji Farmakognostycznej. Jest członkiem Komisji Nauki o Leku PAN, rad naukowych i kolegiów redakcyjnych. Jest promotorką 5 prac doktorskich, ponad 300 prac magisterskich, opiekunem rozpraw habilitacyjnych.