mgr inż. Justyna Meller

1 POSTY
0 KOMENTARZE
mgr inż. Justyna Meller – absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie, na Wydziale Kształ towania Środowiska i Rolnictwa, kierunek ogrodnictwo, katedra warzywnictwa (2002-2007). Obecnie doktorantka – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ogrodnictwa, Pracownia Warzywnictwa ZUT w Szczecinie.