dr Wirginia Kukuła-Koch

1 POSTY
0 KOMENTARZE
Dr n. farm. Wirginia Kukuła-Koch jest adiunktem w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych UM w Lublinie.