Anna Kawecka

3 POSTY
0 KOMENTARZE
Mgr inż. Anna Kawecka – doktorantka w Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa - w Katedrze Ogrodnictwa ZUT.