prof. dr hab. Barbara Filipek

2 POSTY
0 KOMENTARZE
Prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek jest absolwentką (1973) Wydz. Farmaceutycznego AM w Krakowie (obecnie UJ CM). Po studiach podjęła pracę w Katedrze Farmakodynamiki Wydz. Farmaceutycznego. 1977 - dr n. farm., 1994 - dr hab. n. farm., 2002 – tytuł naukowy prof. dr hab. n. farm., 2009 – prof. zwyczajny UJ , 1995-2003 - kierownik Pracowni Wstępnych Badań Farmakologicznych, od 2003 - kierownik Katedry Farmakodynamiki, od 2002 kieruje również Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego. Autorka lub współautorka 192 prac oryginalnych, 54 monograficznych, 18 rozdziałów w książkach, redaktor naukowy 4 książek, 30 patentów na aktywne struktury chemiczne, ponad 250 komunikatów zjazdowych, promotorka 12 doktoratów.