prof. dr hab. Wiesława Bylka

5 POSTY
0 KOMENTARZE
Prof. dr hab. Wiesława Bylka jest emerytowanym profesorem Katedry i Zakładu Farmakognozji w Poznaniu. Od 1979 doktor farmacji, habilitacja 2005, tytuł profesora  nauk farmaceutycznych 2014 r. Współautor licznych prac eksperymentalnych i poglądowych oraz skryptów z farmakognozji dla studentów.