Home Szukaj Regulamin Kontakt
Menu główne
Strona główna
Prenumerata
Regulamin
Kontakt
Szukaj
Labofarm
IWLF Labofarm
Działy artykułów
Aktualności
Apiterapia
Aromaterapia
Badania
Badania kliniczne
Badania laboratoryjne
Centrum Fitoterapii
Człowiek i natura
Człowiek i środowisko
Dermatologia
Dodatki żywnościowe
Edukacja
Felieton
Forum Aptekarskie
Herbarium
Historia
Historia i tradycja
Informacja naukowa
Informacje
Kosmeceutyki
Kosmetologia
Kultura
Kwiaty
Monografie roślin leczniczych
Natura i literatura
Natura i sztuka
Naturalne stanowiska
Nauka
Nauka i terapia
Nowości
Nutraceutyki
Od wydawcy
Ogrody
Ogrody botaniczne
Opieka farmaceutyczna
Opinie
Osobliwości
Owoce
Perspektywy
Pielęgnacja
Poczet wielkich fitoterapeutów
Podróże
Polemiki
Prace badawcze
Prawo
Problemy zdrowotne
Przyroda
Rośliny lecznicze
Rośliny niebezpieczne
Rynek
Stanowiska naturalne
Suplementy diety
Sztuka
Technologia
Terapia
Tradycja
Uprawy
Warzywa
Weterynaria
Wspomnienia
Wydarzenia
Z biblioteki
Z laboratorium
Zielarstwo
Zielnik
Zioła przyprawowe
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 6
Artykuły > Nauka > Poszukiwania związków o potencjalnym działaniu biologicznym

Panacea Nr 2 (23), kwiecień - czerwiec 2008 strony: 10-11

Poszukiwania związków o potencjalnym działaniu biologicznym

Z badań naukowych w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Tematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze obejmuje izolację i identyfikację związków polifenolowych, w tym flawonoidów i kwasów fenolowych, a także związków o charakterze terpenów. Badaniami objęto gatunki roślin z rodzin: Asclepiadaceae, Asteraceae, Caprifoliaceae, Chenopodiaceae, Hippocastanaceae, Malvaceae, Ranunculaceae, Rosaceae. We współpracy z innymi Katedrami Wydziału Farmaceutycznego, prowadzi się badania na aktywność antyoksydacyjną, przeciwbakteryjną i hepatoochronną wyciągów roślinnych i wyodrębnionych z nich związków. W gatunkach z rodzaju Asclepias dominują pochodne flawonolowe (kwercetyny i kemferolu), spośród których na uwagę zasługują wyizolowane z liści Asclepias physocarpa: 3-(2G-glukozylorutynozyd) i 3-(2G-ksylozylorutynozyd) kwercetyny. Chemiczne badania dwóch gatunków z rodzaju Silphium (Asteraceae) doprowadziły do wyodrębnienia znanych glikozydów flawonolowych i czterech nowych związków z apiozą w części cukrowej: 3-O-?-L-ramnozylo- (1’’’??6’’)-O-ß-D-galaktopyranozydo- 7-O-ß-D-apiozylofuranozydów kwercetyny i izoramnetyny z liści endemic znego gatunku S. albiflorum, a także 3-O-ß-D-apiofuranozylo- 7-O-?-L ramnozylo-(1’’’’??6’’’)- O-ß -D galaktopyranozydu i 3-O-ß- D-apiofuranozylo-7-O-?-(1’’’’??6’’’)-O-ß- D-(2’’’-O-E-kawoilogalaktopyranozydu) kemferolu z liści S. perfoliatum. Kolejnym gatunkiem z rodziny Asteraceae, badanym na obecność polifenoli, było ziele żółtlicy drobnokwiatowej Galinsoga parviflora, stosowane w medycynie ludowej w schorzeniach skórnych. Wyizolowano i zidentyfikowano między innymi 6-metoksy-7-O-glukozyd kwercetyny (7-O-glukozyd patuletyny) oraz 4’-metoksy-7-O-glukozyd kemferolu (7-O-glukozyd izokemferydu). Badania fitochemiczne ziela Gnaphalium sylvaticum doprowadziły do wyizolowania i zidentyfikowania nowego związku terpenowego typu kauranu, zestryfikowanego kwasem angelikowym, który nazwano sylwizydem. Badania Chrysanthemum parthenium i Ch. cinerariaefolium pozwoliły na stwierdzenie w częściach nadziemnych metoksylowych pochodnych kemferolu i kwercetyny i licznych kwasów fenolowych. Spośród gatunków z rodziny Malvaceae, badaniami objęto liście Abutilon indicum, w których zidentyfikowano 3’’-O-siarczan- 8-O-ß-glukuronopyranozydu hypoletyny i izoskutelareiny, należące do grupy rzadko występujących w roślinach siarczanowanych pochodnych flawonoidów. Interesującymi związkami są również 3-O-glukopyranozylo-8-O-ß-glukuronopyranozydy herbacetyny i gosypetyny, łącznie z 3’-hydroksy-4’-metoksy-8-O-ß-glukuronopyranozydem izoskutelareiny, zidentyfikowanymi w liściach i kielichach Malopae trifida (Malvaceae) oraz 7-O-ß-glukopyranozylo-8-O-ß-glukuronopyranozydem takakiny z liści Malva moschata. Badania obejmują też gatunki z rodzaju Rosa. Oprócz związków flawonoidowych w Rosa pimpinellifolia (tylirozyd, astragalina, hyperozyd 3-, i 3,7-digalaktozydy kwercetyny), wykazano obecność kwasów fenolowych, wśród których dominuje kwas elagowy. Do podjęcia badań nad gatunkiem Aquilegia vulgaris (orlik pospolity z Ranunculaceae) skłoniły dane medycyny ludowej o korzystnym wpływie na regenerację komórek wątroby w terapii schorzeń wątroby i dróg żółciowych. Z liści z łodygami Aquilegia vulgaris wyodrębniono i zidentyfikowano flawonoidy należące do C-glikozydów flawonowych, acylowanych C-glikozydów flawonowych, a także O-glikozydy flawonowe. Dominującym flawonoidem okazał się 6-C-ß-glukopyranozyd 4’-metoksy-5,7-dihydroksyflawonu (izocytyzozyd). Malonowa pochodna izocytyzozydu: 6-C-(6”-Omalonylo)- ß-glukopyranozyd 4’-metoksy- 5,7-dihydroksyflawonu, a także jej izomer 8-C-(6”-O-malonylo)-ß- glukopyranozyd 4’-metoksy-5,7- dihydroksyflawonu, zostały wyodrębnione po raz pierwszy ze świata roślinnego. Kwiaty Aquilegia vulgaris różniły się składem flawonoidów od liści z łodygami i zawierały flawonoidy o charakterze O-glikozydów flawonolowych oraz C-glikozydów flawonowych, w tym 3,7,4’-O-ß-triglukopyranozyd kemferolu, 4’-O-ß-glukopyranozydo-6-C-(2”-O-glukopyranozylo)- ß-glukopyranozyd apigeniny, rzadko spotykane w świecie roślinnym. W orliku pospolitym stwierdzono też obecność kwasów p-hydroksybenzoesowego, wanilinowego, protokatechowego, p-kumarowego, kawowego, ferulowego, chlorogenowego, synapinowego, galusowego i ?-, ?-rezorcylowego oraz trans- i cis-pmetoksy- cynamonowego. Z Trollius europaeus, kolejnego gatunku z rodziny Ranunculaceae, wyodrębniono C-glikozydy flawonowe, a także po raz pierwszy ze świata roślinnego 4’-ramnopiranozylo- 1›2 ksylopiranozyd 7-metoksy-5-hydroksyflawonu. Z liści Atriplex hortensis (Chenopodiaceae) wyodrębniono nowe siarczanowane flawonoidy: 3-O-siarczan 7-O-?-arabinopiranozydu kemferolu oraz 3-O-siarczan 7-O-?-arabinopiranozydu kwercetyny, a z ziela A. littoralis pochodne 6-metoksykwercetyny, w tym nowy: 3-O-[5’”-O-feruilo- ß-D-apiofuranozylo-(1”›2’’)-ß-D-glukopiranozyd] patuletyny. Aktualnie w toku badań fitochemicznych znajdują się między innymi gatunki Centaurea dealbata, Melampyrum nemorosum, Tussilago farfara, Rubus fruticosus, Vaccinium oxycoccus i V. macrocarpon. Na aktywność hepatoprotekcyjną oraz antyoksydacyjną ekstraktu etanolowego z liści z łodygami oraz izocytyzozydu, otrzymanych z Aquilegia vulgaris, wskazują wyniki badań prowadzonych we współpracy z Katedrą i Zakładem Toksykologii w Poznaniu, w modelu hepatotoksyczności wywołanej u szczurów CCl4, a także acetaminofenem i aflatoksyną B1. Na aktywność przeciwbakteryjną (we współpracy z Katedrą i Zakładem Bakteriologii Farmaceutycznej oraz Instytutem Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu) przebadano wyciągi z wielu roślin, np. korzenie rzodkwi czarnej, kwiaty kasztanowca, liście kilku gatunków z rodzaju Lonicera, także orlika pospolitego (frakcje i izocytyzozyd), ziela fiołka trójbarwnego i żółtlicy drobnokwiatowej. Antyoksydacyjną aktywność wybranych ekstraktów roślinnych przeprowadzono metodą spektrofotometryczną z rodnikiem DPPH. Stosunkowo wysoką aktywnością przeciwutleniającą charakteryzowały się ekstrakty z kwiatów maruny, kwiatów kasztanowca, ziela pokrzywy i liści wiciokrzewu japońskiego.

prof. UM dr hab. n. farm. Irena Matławska,
dr hab. n. farm. Wiesława Bylka,
dr n. farm. Anna Gawron-Gzella,
dr n. farm. Maria Sikorska,
dr n. farm. Mirosława Szaufer- Hajdrych,
dr n. farm. Małgorzata Wojcińska,
mgr farm. Marlena Dudek-Makuch,
mgr farm. Justyna Chanaj,
mgr farm. Paulina Marek,
mgr farm. Ewa Witkowska-Banaszczak

Piśmiennictwo:
(układ chronologiczny 1996-2007): Drost-Karbowska K., Szaufer-Hajdrych M., Kowalewski Z., Zgórka G. Phenolic acids in Aquilegia vulgaris. Part II. Herba Polonica 42:21-24; 43:19-25; 44:165-171/1996; Bylka W., Matławska I. Flavonoids form Aquilegia vulgaris. Acta Polon. Pharm 54:(4), 331-333/1997; Bylka W., Matławska I. Flavonoids from Aquilegia vulgaris L. Pt. 2. Derivatives of apigenin and luteolin. Acta Polon Pharm 54:(4), 335-337/1997; Bylka W., Matławska I. Flavonoids from Aquilegia vulgaris flowers. Acta Polon. Pharm 56:(3), 241-244/1999; Bylka W. Isovitexin O-glucosides from Aquilegia vulgaris flowers. Acta Polon. Pharm 58:273-275/2001; Bylka W., Stobiecki M., Frański R. Sulphated flavonoid glycosides from leaves of Atriplex hortensis. Acta Physiologiae Plantarum 23:285-290/2001; Bylka W., Frański R., Stobiecki M. Differentiation between isomeric acacetin-6-C-(6”-O-malonyl) glucoside and acacetin-8-C-(6”- O-malonyl)glucoside by using low energy CID mass spectra. J. Mass Spektrom. 37:648-650/2002; Adamska T., Młynarczyk W., Jodynis-Liebert J., Bylka W., Matławska I. Hepatoprotective effect of the extract and isocytisoside from Aquilegia vulgaris. Phytotheraphy Research 17:691-696/2003; Sikorska M., Matławska I., Frański R., Stobiecki M. Application of mass spectrometric techniques for structural analysis of apigenin 8-C-(6”-O-glucopyranosyl) glucopyranoside - a novel flavonoid C-diglycoside. Rapid Communications in Mass Spektrometry 17:1380-1382/2003; Frański R., Eitner K., Sikorska M., Matławska I., Stobiecki M. Electrospray mass spectrometric decomposition of some glucuronic acid - containing flavonoid diglycosides. Phytochemical Analysis 14:170-175/2003; Sikorska M., Matławska I., Frański R. 8-hydroxyflavonoid glucuronides of Malope trifida. Acta Physiologiae Plantarum 26:(3), 291-297/2004; Bylka W. E- and Z-p metoxycinnamic acid from Aquilegia vulgaris. Acta Polon Pharm 61:307-308/2004; Bylka W. A new acylated flavonol diglycoside from Atriplex littoralis. Acta Physiologiae Plantarum 26:4, 393-398/2004; Bylka W., Szaufer-Hajdrych M., Matlawska I., Goślińska O. Antimicrobial activity of isocytisoside and extracts of Aquilegia vulgaris. Letters in Applied Microbiology 39:93- 97/2004; Witkowska- Banaszczak E., Bylka W., Matławska I., Goślińska O., Muszyński Z. Antimicrobial activity of Viola tricolor herb. Fitoterapia 75:458-461/2005; Jodynis-Liebert J., Matlawska I., Bylka W., Murias M. Protective effect of Aquilegia vulgaris (L.) on APAP-induced oxidative stress in rats. J. Ethnopharmacology 97:351-358/2005; Murias M., Jodynis-Liebert J., Matlawska I., Bylka W. Antioxidant activity of isocytisoside and extracts of Aquilegia vulgaris. Fitoterapia. 76: 476-480/2005; Jodynis-Liebert J., Matlawska I., Bylka W., Murias M. Antioxidant activity of Aquilegia vulgaris L. in CCl4 - induced liver injury in rats. Recent Progress in Medicinal Plants Biopharmaceuticals 14:59-70/2006; Jodynis-Liebert J., Matlawska I., Bylka W., Murias M. Protective effects of Aquilegia vulgaris L. on aflatoxin B1- induced hepatic damage in rats. Enviromental Toxicology and Pharmacology 22:58-63/2006; Maciejewska- Rutkowska I., Antkowiak W., Jagodziński A.M., Bylka W., Witkowska-Banaszczak E. Chemical composition and morphology of basal leaves of Trollius europaeus and T. altissimus (Ranunculaceae) Polish J of Environ Stud. 16:(4), 595-605/2007; Matławska I., Sikorska M., El-Sayed N. H. Budzianowski J., Hołderna-Kędzia E., Mabry J.T. Bioactive flavone sulfates of Abutilon indicum leaves. Natural Product Communications 2:(10), 1003-1008/2007.Najczęściej czytane
Zioła na choroby...
Ruszczyk kolczast...
Fitoterapia w cho...
Reumatoidalne zap...
Selen - pierwiast...
Lucerna - niedoce...
Nadciśnienie tę...
Mniszek lekarski
Propolis, mleczko...
Rośliny leczą b...
Pomarańcza
Wąkrota azjatyck...
Kora dębu i dęb...
Polifenole rośli...
Forum Naukowe W G...
Ostropest plamist...
Zioła na dziecie...
Czosnek - Antybio...
Zioła dla niemow...
Rumianek
Reklama
IWLF Labofarm Centrum Fitoterapii Panacea na poczcie
Nasze leki
IWLF Labofarm IWLF Labofarm IWLF Labofarm
Facebook Panacea
© 2005-2020 Panacea.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.