Apel

Apel o Politykę Lekową Państwa zapewniającą przestrzeganie granicy pomiędzy lekiem a żywnością oraz o przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi wynikającym z nieprawidłowości w zakresie wytwarzania, dystrybucji i reklamy suplementów diety.

Polska Rada Leku Roślinnego zrzesza farmaceutów i lekarzy, zajmujących się fitoterapią. Współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi, producentami i dystrybutorami produktów leczniczych roślinnych oraz ze środowiskami zielarskimi.

Działając statutowo na rzecz zapewnienia warunków do odpowiedniego rozwoju rynku produktów leczniczych roślinnych, Polska Rada Leku Roślinnego opracowała i w grudniu 2015 przesłała do Ministra Zdrowia Wstępną analizę rynku farmaceutycznego ze szczególnym uwzględnieniem produktów leczniczych roślinnych z prośbą o wykorzystanie zawartych w opracowaniu wniosków w pracach nad nową Polityką Lekową Państwa.

Z uwagi na trudności osłabiające polski rynek leków roślinnych i wciąż aktualne zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów wynikające z łamania Prawa Farmaceutycznego oraz Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Polska Rada Leku Roślinnego uważa za swój obowiązek wystosowanie do organów i instytucji odpowiedzialnych za współtworzenie Polityki Lekowej – apelu o przestrzeganie granicy pomiędzy lekiem a żywnością i przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzi wynikającym z nieprawidłowości w zakresie wytwarzania, dystrybucji i reklamy suplementów diety.

Na podstawie wieloletniego monitoringu rynku aptecznego, w załączeniu przedstawiamy wnioski wynikające z analizy podstawowych nieprawidłowości oraz możliwości działań korygujących i zapobiegawczych.

Z punktu widzenia prac nad nową Polityką Lekową Państwa oraz Prawem Farmaceutycznym konieczne jest wprowadzenie formalnoprawnych, wiążących regulacji, które doprowadzą do skutecznego przestrzegania granicy pomiędzy lekiem a żywnością i równowagi na rynku aptecznym.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zapowiedział już podstawowe zmiany:

  • wycofanie z aptek sprzedaży suplementów diety,
  • przyznanie farmaceutom prawa do większościowego udziału w aptekach
  • egzekwowanie limitu 1% własności aptek

W opinii Polskiej Rady Leku Roślinnego celowe jest także:

  • rozszerzenie zakazu reklamy aptek i leków Rx o zakaz reklamy leków OTC i suplementów diety oraz wycofanie leków ze sprzedaży pozaaptecznej z uwagi na brak nadzoru ze strony Głównego Inspektora Farmaceutycznego i związane z tym zagrożenia
  • zorganizowanie pracy Komisji ds. Pogranicza w taki sposób, aby uchwały były podejmowane przez kompetentnych przedstawicieli właściwych instytucji i urzędów, by stanowiły podstawę do decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów
  • przywrócenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych listy surowców mogących wchodzić w skład leków lub suplementów diety
  • wycofanie nieprawidłowego stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego według którego suplementy diety mogą zawierać do 75% dawki leczniczej.

Odpowiednia Polityka Lekowa Państwa oraz Prawo Farmaceutyczne zapewnią stabilny rozwój krajowego rynku produktów leczniczych roślinnych, przyczynią się do wzrostu konkurencyjnego eksportu polskich leków, wzmocnią rodzime firmy zielarskie, przywrócą aptekom właściwą rolę w zaopatrzeniu farmaceutycznym. Farmaceuci – w poczuciu odpowiedzialności za jakość, skuteczność i bezpieczeństwo – będą etycznie prowadzić opiekę farmaceutyczną jako profesjonalni partnerzy lekarzy i doradcy pacjenta, który ma konstytucyjne prawo do opieki zdrowotnej.

Polska Rada Leku Roślinnego dysponuje specjalistycznymi opracowaniami oraz opiniami ekspertów; jest gotowa do udzielenia niezbędnych wyjaśnień i informacji w kwestiach szczegółowych.

Polska Rada Leku Roślinnego Czerwiec 2016

Autor

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Najnowsze

Więcej